Mountains above Corris

Llwybrau gorllewinol

Cerddwch dros fryniau gwyrddion Sir Gaerfyrddin, trwy’r Goedwig atmosfferig Brechfa ac yna ar hyd yr hen ffordd Rufeinig hyd at arfordir gogledd Cymru. Medrwch ymweld ag abatai yn Hendygwyn-ar-daf, Ystrad Fflur a’r Cymer, y gaer Rufeinig yng Nhomen-y-mur (lle mae stori’r Mabinogi ynghylch Lleu Llaw Gyffes wedi ei leoli) a Chastell Dolwyddelan, man geni traddodiadol yr arweinydd Cymreig nodedig Llywelyn ap Iorwerth. Mae yno hefyd chwareli llechi, trefi marchnad prydferth ac eglwysi gwledig diarffordd i’w mwynhau.

 
Llwybrau gorllewinol

Dinbych y Pysgod - Hendy-gwyn ar Daf

Ffynhonnau sanctaidd, marchogion sanctaidd, Abaty’r Grog Sanctaidd ...

Hendy-gwyn ar Daf-Llanllyr

Trwy lonydd Sir Gaerfyrddin a Choedwig Brechfa a heibio tref brifysgol hynaf Cymru.

Llanllyr-Ystrad Fflur

Ffyrdd cefn a llwybrau trwy Langeitho a Tregaron i Ystrad Fflur, Abaty Westminster Cymru.

Ystrad Fflur-Cymer

Dilynwch ffordd Rufeinig 'Sarn Helen', dros fynyddoedd Pumlumon ac Elenydd.

Cymer-Conwy

Dilynwch Sarn Helen heibio Trawsfynydd a Dolwyddelan ac yna dros y mynyddoedd i Gonwy.

 

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd