Crags above Bwlch y Clawdd

Llwybrau deheuol

Mae’r rhan hon o’r llwybr yn mynd â chi dros fryniau de Cymru, dros y cymoedd glofaol gyda’u tai teras, ar hyd yr arfordir a thrwy gefn gwlad ffrwythlon Sir Gaerfyrddin. Byddwch yn dechrau ar hyd llwybr canol oesol y pererinion ym Mhen-rhys. Mae’r llwybr sy’n dilyn yn mynd ar hyd crib trawiadol sy’n eich cludo uwch ben cymoedd y Rhondda ac i lawr i Fargam, gyda’i abaty a’i adfeilion prydferth. Dilynwch lwybr yr arfordir at Abaty Castell Nedd, ac yna ymlaen i Gaerfyrddin. Dychwelwch at lwybr yr arfordir er mwyn cyrraedd Dinbych y Pysgod, lle medrwch fynd ar gwch draw i Ynys Bŷr.

 

 
Llwybrau deheuol

Llantarnam i Ben-rhys

Dilynwch lwybr pererinion y canol oesoedd i Ben-rhys dros fryniau de Cymru, ac uwch ben y cymoedd glofaol.

Pen-rhys i Fargam

O Ben-rhys dilynwch y llwybr cyn-hanesyddol dros y bryniau i Langynwyd ac oddi yno ymlaen i Barc Margam.

Margam i Gastell Nedd

Mae llwybr yr arfordir yn mynd â chi uwchben yr M4 ac ar hyd glannau camlas Castell Nedd.

Castell Nedd i Ddinbych-y-pysgod

Dros fryniau ir Sir Gaerfyrddin ac ar hyd llwybr arfordir Sir Benfro.

Tyndyrn-Llantarnam

Ar hyd llwybrau hynafol trwy goedwigoedd, heibio i gaer ar fryn a allai fod wedi bod yn Camelot y Brenin Arthur.

 

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd