Llwybrau gogleddol

O Gonwy mae Ffordd y Sistersiaid yn dilyn Ffordd Pererinion gogledd Cymru dros fryniau ir Sir Ddinbych a Sir y Fflint at Dref Basing. Medrwch ymweld â Gwytherin (lle y sefydlodd St Gwenffrewi ei mynachlog), dinas fach Llanelwy gyda’i heglwys gadeiriol a’r groes Geltaidd enigmataidd ym Maen Achwyfan. Gall cerddwyr mwy egnïol fynd i archwilio’r llwybrau uwch dros Fynydd Hiraethog at Lyn Brenig a Bryniau Clwyd.

 
Llwybrau gogleddol

Conwy-Dinas Basing

Ar hyd Llwybr Pererinion Gogledd Cymru, heibio i Dreffynnon, ‘Lourdes’ Cymru

Llwybr lefel uwch Cymmer - Dinas Basing

 

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd