Llwybrau dwyreiniol

O Dre Fasing, cerddwch ar hyd y prydferth Ddyffryn Clwyd a dros y mynyddoedd i Lyn y Groes. Bydd Ffordd Ceiriog a rhan fer o Lwybr Clawdd Offa yn mynd â chi i Ystrad Marchell a’r Trallwng. Medrwch wedyn ei throi hi am y berfeddwlad a’r lleiandy anghysbell yn Llanllugan sydd â ffenest drawiadol o wydr canol oesol. O fynd dros y bryniau fe ddewch at Cwm-hir, man claddu tywysog olaf Cymru. Trwy dref y llyfrau, Y Gelli Gandryll, a thros y mynyddoedd i Lan Ddewi Nant Hodni (sydd ddim yn sefydliad Sistersaidd, ond yn werth ymweld ag ef) a Threworgan, yna i lawr ar hyd Dyffryn Gwy at Dyndyrn.

 
Llwybrau dwyreiniol

Dinas Basing –Glyn-y-Groes

Dros Fryniau Clwyd ac i fyny’r hyfryd Ddyffryn Clwyd a dros Fynydd Llantysilio i Lyn Dyfrdwy.

Glyn-y-Groes –Ystrad Marchell

Dros fryniau Ceiriog ar hyd Clawdd Offa a dilyn Camlas Trefaldwyn.

Ystrad Marchell-Llanllugan

Trefi marchnad hynafol a bryniau ir Sir Drefaldwyn – a syndod ar ben y daith.

Llanllugan - Cwm-hir

Dros Fynydd Clogau a Bryn Gwyn, a heibio gorsaf drenau ar leoliad Caer Rufeinig!

Cwmhir-Grace Dieu

Dros Fryniau Sir Faesyfed a’r Mynyddoedd Duon - gydag ysbaid yn nhref y llyfrau, y Gelli Gandryll.

Grace Dieu-Tyndyrn

I lawr ar hyd y bendigedig Ddyffryn Gwy.

 

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd