The lane along Cwmdu

Pen-rhys i Fargam

O Ben-rhys, dilynwch y llwybr cyn-hanesyddol ar y grib rhwng cymoedd Afan ac Ogwr. Bydd hwn yn mynd â chi i Langynwyd, cartref yr enwog 'Ferch o Gefn Ydfa'. O Langynwyd mae llwybr pererindota canol-oesol arall yn eich tywys tua’r de-orllewin ac at Abaty Margam.

 
Pen-rhys i Fargam

Pen-rhys i Langynwyd

Dilynwch lwybr cyn-hanesyddol ar hyd y grib o’r Rhondda ac i lawr i Gwm Llynfi.

Llangynwyd i Fargam

Dilynwch lwybr y pererinion canol-oesol dros y bryniau i Abaty Margam.

Cylchoedd a Dolennau

Llwybrau ar gael, oddi wrth y prif lwybr

Llefydd i ymweld â nhw yn ystod y daith hon

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd