Gyfylchi

Capel adfeiliedig yn y goedwig

Cyfeirnod grid ar y ffordd: SS 80735 95480

Roedd Capel Gyfylchi, uwchlaw Afan Argoed, yn gapel anwes, ac yn adeilad eglwysig ar gyrion plwyf mawr Llanfihangel Ynys Afan. Mae’n debyg iddo gael ei sefydlu yn y canol-oesoedd. Erbyn canol y ddeunawfed ganrif roedd wedi adfeilio ond fe’i hail-adeiladwyd ym 1775 gan glerig Anglicanaidd a oedd yn cydymdeimlo â’r Methodistiaid. Roedd yn ganolfan leol bwysig ar gyfer mudiad y Methodistiaid tan iddo gael ei ddisodli gan gapel newydd ym Mhont-rhyd-y-fen ym 1826.

Places to gyfylchi

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd