Neath Abbey from the canal

Margam i Gastell Nedd

Byddai pererinion canol-oesol wedi cerdded ar hyd y ffordd Rufeinig, ond mae honno bellach wedi ei chladdu’n ddwfn o dan draffordd yr M4. Llwybr yr arfordir yw’r peth agosaf at y gwreiddiol sy’n bosib.

 

 
Margam i Gastell Nedd

Margam i Gastell Nedd ar hyd llwybr yr arfordir

O Fargam bydd Llwybr Arfordir Cymru yn mynd â chi at Gamlas Nedd a thrwy Gastell Nedd at yr Abaty.

Llwybr mewndirol trwy Afan Argoed

Llwybr lefel uchel amgen

Llwybr mewndirol: Afan Argoed i Gastell Nedd

Llwybr lefel uchel amgen

Cylchoedd a Dolennau

Llwybrau ar gael, oddi wrth y prif lwybr

Llefydd i ymweld â nhw yn ystod y daith hon

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd