The stile out of the woods

Ffordd Las Dyffryn Rhymni

Dargyfeiriad trwy’r coed i’r de o Gaerffili a dros Fynydd Caerffili.

Mae Ffordd Las Dyffryn Rhymni yn llwybr sydd â mynegbyst yn ei marcio sy’n darparu dargyfeiriad lefel uchel o Ffordd y Sistersiaid trwy Gaerffili. Mae’n mynd trwy goedwigoedd ffawydd hynafol ac ar hyd crib Comin Rhydri gan ddarparu golygfeydd godidog o’r arfordir a’r mynyddoedd.

Dilynwch y prif lwybr o  Rhisga trwy Fachen. Pan fyddwch chi’n croesi’r afon, trowch i’r chwith i fyny’r lôn fach yn hytrach na throi i’r dde ar hyd  y ffordd.

Mae Lon Las Cwm Rhymni yn mynd i’r de oddi yma i’r Draethen a Rhiw’r Perrai. Mae’n werth ymweld â Chastell Rhiw’r Perrai a’r goedwig, ond medrwch dorri cornel. Arhoswch ar y lôn fach wrth iddi wyro o’r dde. Croeswch ffordd gefn a dilynwch y geuffordd i fyny trwy’r coed. Yn ST21124 88794 croeswch ar draws ffordd gefn arall a dilyn y llwybr o’ch blaen. Dilynwch y prif lwybr tan i chi gyrraedd y fforch sydd i’w gweld yn ST 21105 88447. Gwyrwch tua’r chwith a dilynwch y llwybr i mewn i’r goedwig.

Mae’r ardal hon yn llawn o hen weithfeydd plwm, rhai ohonynt o gyfnod y Rhufeiniaid. Yn 21401 87612 mae llwybr trwy’r coed tua’r chwith yn arwain at siafft â ffens o’i chwmpas, sydd â choeden ffawydd anferthol yn tyfu allan ohoni.

Yn 20798 87110 trowch i’r dde ac yna i’r chwith ar hyd llwybr garw. Mae’r llwybr yn troi yn ffordd fach at Maen Llwyd, tafarn ragorol gyda hanes hir. Croeswch y ffordd o flaen y dafarn yn 20134 86625. Ewch i fyny’r grisiau, rownd i’r maes parcio, dros gamfa (20101 86594) , ar draws ffordd goedwigaeth ac i fyny rhagor o risiau. Dilynwch y llwybr i’r goedwig.

Yn 19823 86479 rydych yn ail-ymuno â Lon Las Cwm Rhymni. Mae’r llwybr â mynegbyst sy’n dangos y ffordd yn glir trwy’r goedwig ac ar hyd y grib. Mae croesi’r briff ffordd o Gaerdydd i Gaerffili yn beryglus IAWN – ewch yn bwyllog, mae’r traffig yn mynd ar wib. Ychydig i’r chwith i chi mae’r llwybr yn parhau heibio i fferm Cefncarnau-fach.

Trowch i’r dde ar ganol y cwrs golff (mynegbyst amlwg). Cerddwch ar draws y cwrs golff ac i fyny’r llethr serth trwy goedwig wantan. Trowch i’r chwith ar dop y llethr ac yna i’r dde er mwyn cerdded i lawr llwybr serth. Croeswch y ffordd fach o’ch blaen a cherdded i lawr y brif ffordd at Gaerffili am rai llathenni cyn troi i mewn i’r llwybr ar y chwith i chi.

Pan fydd y llwybr yn fforchio, ewch i’r dde. Cerddwch i lawr y llethr, troi i’r chwith i mewn i ffordd fach, a dilynwch honno i lawr tan ei bod yn ymuno â’r brif ffordd. O’r fan hon, dilynwch y cyfarwyddiadau ar gyfer y prif lwybr rhwng Caerffili a Phontypridd.

Places to ffordd las dyffryn rhymni

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd