Above Ynysybwl

Llantarnam i Ben-rhys

Mae’r rhan hon o’r daith yn mynd â ni dros fryniau de Cymru, uwch ben y cymoedd glofaol â’u tai teras.

O Eglwys San Mihangel yn Llantarnam, medrwch ddilyn llwybr ffordd ganoloesol y pererinion hyd at gysegr y Forwyn Fair ym Mhen-rhys yn y Rhondda. Roedd y cysegr yng ngofal mynachod Llantarnam. Mae’r llwybr yn croesi heibio caer Oes Haearn Twmbarlwm i Rhisga, lle’r oedd y mynaich â maenor ym Mhontymister, yna dros Fynydd Machen a Mynydd Eglwysilan. Mae llinell y llwybr canoloesol yn mynd trwy ystadau tai Tŷ Sign, Caerffili ac Ynysybwl felly rydym ni’n awgrymu llwybr amgen sy’n mynd trwy goedwigoedd a chaeau. Er mwyn cael manylion pellach, cliciwch ar y cysylltiadau ar y dde.

 
Llantarnam i Ben-rhys

Llantarnam i Rhisga

O Lantarnam, cerddwch dros Dwmbarlwm ac i lawr dyffryn prydferth y Darran er mwyn croesi’r afon Ebbw.

Rhisga i Gaerffili

O’r brif ffordd sy’n mynd trwy Risga, dringwch ar grib Mynydd Machen a dilynwch hen draciau heibio i Bedwas.

Caerffili i Bontypridd

Dilynwch lwybr seiclo Sustrans allan o Gaerffili ac yna Lon Werdd y Grib dros Fynydd Eglwysilan.

Pontypridd i Ben-rhys

Dilynwch lwybr y pererinion canoloesol heibio i eglwys ddiarffordd Llanwynno.

Cylchoedd a Dolennau

Llwybrau ar gael, oddi wrth y prif lwybr

Llefydd i ymweld â nhw yn ystod y daith hon

Llefydd

© Y Llwybr Sistersiaid / Polisi preifatrwydd